iNordvativ Eco er vores topprodukt, som er udviklet med øje for både driftsøkonomien og miljøet. Mængden af svovl er reduceret fra de traditionelle 500 ppm til kun 10 ppm. Resultatet er en fyringsolie med kun 10 gram svovl pr. ton. Dette betyder i praksis, at iNordvativ Eco er svovlfri. Dette er olien til moderne brændere og kedler. Denne olie giver et godt indeklima, er lugt-neutral, giver lang levetid for anlægget, har en god fyringsøkonomi og sikrer størst mulig driftssikkerhed. Bedre termist stabilitet modvirker dannelse af urenheder i dysen. En renere dyse sikrer korrekt forstøvning af olien, og samtidig minimeres risikoen for fyrstop.