iNordvativ Tech er den foretrukne fyringsolie hos langt de fleste kunder, hvor fokus primært er på driftssikkerhed og fyringsøkonomi. Olien har i forhold til traditionel olie en bedre termisk stabilitet, som pga færre belægninger på forvarmer og dyse minimerer driftsstop og tilstopning af filtre. Sodfjernende egenskaber medfører højere virkningsgrad, bedre fyringsøkonomi og lavere temperatur på skorstensrøgen. Populært sagt beholder du mere af varmen i huset - og sender mindre varme ud gennem skorstenen. Gevinsten vil derfor være størst på ældre anlæg. Det lavere olieforbrug er sammen med færre røggasser gennem skorstenen en gevinst for miljøet. iNordvativ Tech forøger samtidig levetiden på olietanken, fordi den modvirker rustangreb på ståltank og jern-/stålkomponenter, og fordi den bevarer sin kvalitet selv ved lang tids lagring. Olien er frostsikret og kan bruges i alle olietanke, uanset placering.